• מיפוי בעזרת צילומי אוויר

  • מדידות לצרכי תכנון והסדרת מקרקעין

  • GNSS RTK, Professional Drones, Lidar - שימוש בציוד מתקדם

  • מדידות הנדסיות

  • 3D יצירת מודלים

  • Lidar עבודות סריקה בעזרת